2021 Fuar Nas?l Geçti?

?lk gün sabah erken saatlerde fuar alan?nda bulunan ekibimiz son haz?rl?klar?n? tamamlad?ktan sonra heyecan içerisinde misafirlerimizi beklemye ba?lad?. Fuar alan?n?n kap?lar?n?n aç?lmas?yla birlikte özellikle yurt içi yurt d??? misafirlerin ak?n ak?n salonlara da??lmas?n? gözlemlemek paha biçilemez bir deneyimdi. 4 günlük fuar serüveni boyunca en çok ilgi çek gören makinam?z ekstruder makinas? idi. Çünkü son teknoloji ile yap?lm?? olan makinam?z ihtiyaca uygun bir ?ekilde çal??t?r?labilmektedir. Bunun d???nda en çok ilgi gören makinemiz ise örgülü hortum makinas? oldu. Hatta fuar s?ras?nda Örgülü hortum makinam?z fuar süreci içerisinde sat??? gerçekle?en makinelerimizdendi.

Önümüzdeki y?l kas?m ay?nda planlanan fuar zaman? için tatl? tele??m?z fuar?n bitti?i gün yeniden haz?rl?k süreciyle ba?lam?? bulunmaktad?r. Önümüzdeki sene yap?lacak olan fuara yine ba?ta ekstruder makinesi  ba?ta olmak üzere bünyemizde üretilen di?er makinelerle birlikte yer alm?? olaca??z.

Yorum b?rak?n

E-posta hesab?n?z yay?mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile i?aretlenmi?lerdir

tr_TRTurkish